Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Laatimispäivämäärä 23.5.2017

Rekisterin pitäjä: Parasto Oy / sisustus SAWANG

Rytmikorjaamo, Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki
0442370494
info@sawang.fi

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa:
Parasto Oy, Rytmikorjaamo, Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki
info@sawang.fi

Rekisterin nimi: sisustus Sawang asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta Parasto Oy:n / sisustus Sawangin ulkopuolelle.

Tietojen luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet: Asiakasrekisterin tiedot on suojattu vahvoin salasanoin ja hyvää tietoturvatapaa käyttäen. sawang.fi -palvelin on suojattu palomuurilla, joka mahdollistaa ainoastaan välttämättömimmän tietoliikenteen.

Rekisteröidyn kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen: Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.